Hvordan få betalt gjennom Manymore.com

Her finner du informasjon om hvordan du kan få betaling gjennom Manymore.com for ulike kunder og partnerbedrifter.

Foodora: Ta kontakt med Foodora på rider@foodora.no og informer dem om at du ønsker å bruke Manymore. Foodora utbetaler på den 10. og 25. i hver måned.

Luado: Du har to valg; gå enten gjennom denne onboardingen, eller du kan registrere en konto på Manymore.com og deretter legge til en utbetalingsprofil. Luado sender oss informasjon om ditt arbeid, og vi sender utbetaling 10. og 25. i hver måned.

Porterbuddy: For å bruke Manymore.com med Porterbuddy, kan du følge denne onboardingsprosessen. Porterbuddy sender oss fakturadata den 4. og 18. i hver måned, og betaler 14 dager etter at fakturaen er opprettet.

Salita: Når du registrerer utbetalingsinformasjon på plattformen til Salita, vil du se at Manymore.com dukker opp automatisk som foretrukket utbetalingspartner. Så lenge du har registrert din informasjon hos Salita, trenger du ikke å gjøre noe annet for å få betalt gjennom Manymore.com.

Leii: Under din registrering hos Leii, kan du selv velge å bruke Manymore.com som din foretrukne utbetalingstjeneste.

Staffers: Under din registrering hos Staffers, blir Manymore.com automatisk valgt som din utbetalingstjeneste.

Did this answer your question? Thanks for the feedback There was a problem submitting your feedback. Please try again later.

Still need help? Contact Us Contact Us