Hvordan fakturerer jeg Salita?

Dersom du jobber for Salita via Manymore.com er prosessen ganske enkel. Du trenger ikke å gjøre noe, og trenger bare å konsentrere deg om å fullføre jobben. Hvis Salita trenger at du rapporterer et oppdrag, overtid osv, så må du gjøre dette direkte med dem, i deres system.

Vi tar oss av prosessen for deg, om du bruker ditt eget firma eller får betalt etter skatt.

I mellomtiden er det en del ting vi tar oss av slik at du skal slipper:

 • Vi mottar fakturagrunnlaget fra Salita
 • Vi genererer faktura tilbake til Salita basert på grunnlaget vi har mottatt

Hvis du får betalt fra Salita gjennom ditt eget firma

 • Du får betalt direkte til din firmabankkonto

Hvis du får betalt fra Salita gjennom Manymore Lønn

Vi sørger for at:

 • Du får betalt på datoen som er avtalt med Salita
 • Vi rapporterer din lønn til skattemyndighetene
 • Vi setter til side, og betaler, arbeidsgiveravgift
 • Vi henter skattekortet ditt fra skatteetaten slik at du får betalt med riktig skattetrekk
 • Vi betaler ut din lønn og laster opp din lønnsslipp til din Manymore-konto
 • Fradrag pålagt av myndigheter eller Salita vil også bli håndtert av Manymore.com

For øyeblikket betaler vi på den datoen som er satt av Salita, som er den 30. i hver måned, for forrige måneds oppdrag.

VIKTIG:

 • Du trenger ikke å sende faktura, Manymore genererer dem for deg automatisk
 • Manymore og Salita samarbeider og kommuniserer direkte med hverandre
 • Hvis du har spørsmål, ta kontakt med regnskap@salita.no
 • Det er ikke behov for å sende påminnelser
Did this answer your question? Thanks for the feedback There was a problem submitting your feedback. Please try again later.

Still need help? Contact Us Contact Us