Hvordan fakturerer jeg Porterbuddy?

Manymore.com kan hjelpe deg med å få utbetalt for arbeidet du har utført for Porterbuddy, til ditt enkeltpersonsforetak.

Det fungerer slik at Manymore.com mottar fakturadata fra Porterbuddy, og lager deretter en EHF-faktura til Porterbuddy basert på disse dataene. Når fakturaen er sendt, betaler Porterbuddy til ditt ENK.

Porterbuddy sender oss fakturadata:

  • Hver onsdag for tidligere ubetalte saker
  • Den 4. i hver måned
  • Den 18. i hver måned

Deretter betaler de 14 dager etter at fakturaen er opprettet.

Utbetalingen skal ankomme på fakturaens forfallsdato, eller tidligere hvis du har bedt Porterbuddy om å betale tidligere, og de har godkjent dette.

Did this answer your question? Thanks for the feedback There was a problem submitting your feedback. Please try again later.

Still need help? Contact Us Contact Us