Hva betyr arbeid, ekstra, fordeler, utgifter, og refusjon?

Arbeid: Jobben du gjør og betalingen du får for dette.

Ekstra: Betaling som kommer på toppen av arbeidet du utfører, f.eks. tips.

Fordeler: Dette er i tilfelle du får utbetalt ytterligere fordeler (For eksempel taxi utenfor arbeidstid, gaver, eller andre utbetalinger eller refusjoner som ikke er direkte relatert til en arbeidssituasjon. Slike utbetalinger er skattepliktige i Norge.)

Utgifter: Kostnader i forbindelse med jobben som du har krav på å få refundert. Dette kan f.eks. være utgifter i forbindelse med reise.

Refusjon: Penger som refunderes, dvs. som betales tilbake til deg av ulike årsaker. Dette kan f.eks. være en sum du har betalt kunden for lån av utstyr, som betales tilbake til deg når utstyret leveres tilbake.

Did this answer your question? Thanks for the feedback There was a problem submitting your feedback. Please try again later.

Still need help? Contact Us Contact Us