Hva er reise og diett?

Når du utfører en jobb for en kunde som involverer reise, kan du ha rett på refusjon for denne reisen. Dette kan inkludere transport, overnatting, og måltider, avhengig av hva slags reise det er og hvor lenge den varer.

Generelt kan reisegodtgjørelse fritt avtales mellom partene, men det fins visse regler med hensyn til skatteplikten på utgiftene. Vi anbefaler at du sjekker Altinn sin nettside om dagdiett, da reglene kan endre seg.

Merk at kun deler av dietten er skattefri.

Did this answer your question? Thanks for the feedback There was a problem submitting your feedback. Please try again later.

Still need help? Contact Us Contact Us