Hva er kjørerapport?

Som frilanser, hvis du bruker din egen bil til å utføre oppdrag, kan du kreve visse skattefradrag. 

Dette gjelder kun hvis du bruker bilen din og ingen andre metoder. Hvis du ikke bruker bilen din, trenger du ikke sende inn rapporter.

I Foodoras tilfelle mottar vi en rapport fra dem på kilometre som du har kjørt, og basert på dette legger vi til skattefradrag. Men Foodoras rapporter er alltid mindre enn det du faktisk har kjørt. 

Hvis du kjører mye, kan forskjellen i kilometer mellom Foodoras rapport og din faktiske kjøring, være betydelig. 

Dersom du ønsker fradrag for hele summen, trenger vi en kjørerapport.

Du kan bruke både Autogear, Automile, eller et annet produkt etter ditt ønske som din GPS-enhet.

Så:

  • Hvis du kjører din egen bil på jobboppdrag, kan du få skattefradrag
  • Vi får en rapport fra Foodora og du får dine skattefradrag hvis du kjører din egen bil
  • Du kan kjøpe en GPS-enhet og sende oss rapporter for å få fullt skattefradrag
  • Dette er valgfritt, du trenger ikke å sende oss rapporter dersom du ikke ønsker fullt skattefradrag, eller om du ikke kjører din egen bil

Hvis du rapporterer kilometer direkte til din kunde, bruker vi disse tallene i din utbetaling (f.eks. for Salita).

MERK: Vi godtar kun rapport for den siste avsluttede perioden og har ikke mulighet til å endre tidligere perioder.

Send PDF-rapporten din til reports@manymore.com

Did this answer your question? Thanks for the feedback There was a problem submitting your feedback. Please try again later.

Still need help? Contact Us Contact Us