Når får jeg betalt som lønnsmottaker?

Når får jeg lønn?

Manymore.com betaler ut ~10 ganger i måneden, og nøyaktig dato kommer an på kunden. 

Generelt kjører Manymore.com utbetaling hver torsdag. Dette betyr at du vil få utbetalt første torsdag etter at din kunde har betalt Manymore.com.

  • Når din oppdragsgiver har betalt din faktura, beregner vi og trekker skatter og avgifter.
  • Deretter betaler vi ut din lønn på den neste utbetalingsdagen, som normalt vil være neste torsdag.

Så fort dette er gjort laster vi opp din lønnsslipp på din Manymore-konto og sender deg en e-post om at alt er klart.

Unntak:

Porterbuddy

  • Hvis du får lønn etter skatt for Porterbuddy, vil du få betalt på fakturaens forfallsdato (2 uker etter hver periodeslutt).
  • For Manymore Firma betaler Porterbuddy deg direkte, og du bør spørre dem direkte om betalingen din

Foodora

  • Vi betaler deg samme dag som Foodora betaler oss
  • Alt arbeid utført 1.-15. i hver måned utbetales på den 25. i samme måned eller neste bankdag
  • Alt arbeid utført 16.-31. i hver måned utbetales på den 10. i neste måned eller neste bankdag
  • Vi vil gjøre vårt beste for å betale deg fra saldoen vår i tilfelle forsinkelser fra Foodora, men kan ikke garantere en utbetaling med mindre Foodora betaler oss.
  • Du vil se fakturaer til Foodora 1-2 dager før utbetalingsdato
  • Lønnsslipp får du på utbetalingsdagen, eller kvelden i forveien

Salita

Did this answer your question? Thanks for the feedback There was a problem submitting your feedback. Please try again later.

Still need help? Contact Us Contact Us