Når får jeg betalt som lønnsmottaker?

Når får jeg lønn?

Manymore betaler ut ~10 ganger i måneden, og nøyaktig dato kommer an på kunden. 

Generelt kjører Manymore utbetaling hver torsdag. Dette betyr at du vil få utbetalt første torsdag etter at din kunde har betalt Manymore.

 • Når din oppdragsgiver har betalt din faktura, beregner vi og trekker skatter og avgifter.
 • Deretter betaler vi ut din lønn på den neste utbetalingsdagen, som normalt vil være neste torsdag.

Så fort dette er gjort laster vi opp din lønnsslipp på din Manymore-konto og sender deg en e-post om at alt er klart.

Dersom du ønsker å diskutere en raskere utbetaling, send oss en e-post på support@manymore.com

Unntak

Porterbuddy

 • Vi tilbyr kun lønnstjeneste for Porterbuddy under spesielle omstendigheter
 • Dersom Porterbuddy har godkjent bruken av Manymore Lønn for deg, vil du få betalt på fakturaens forfallsdato (2 uker etter hver periode slutt).
 • For Manymore Firma betaler Porterbuddy deg direkte, og du bør be dem om betalingen din

Foodora - NY fra 2022!

 • Vi betaler deg samme dag som Foodora betaler oss
 • Alt arbeid utført 1.-15. i hver måned utbetales på den 25. i samme måned eller neste bankdag
 • Alt arbeid utført 16.-31. i hver måned utbetales på den 10. i neste måned eller neste bankdag
 • Vi vil gjøre vårt beste for å betale deg fra saldoen vår i tilfelle forsinkelser fra Foodora, men kan ikke garantere en utbetaling med mindre Foodora betaler oss.
 • Du vil se fakturaer til Foodora 1-2 dager før utbetalingsdato
 • Lønnsslipp får du på utbetalingsdagen, eller kvelden i forveien

Salita

Did this answer your question? Thanks for the feedback There was a problem submitting your feedback. Please try again later.