Hvordan fungerer Manymore?

Manymore.com tilbyr en enklere å raskere måte for dine kunder å betale deg på. Det er også en enklere måte for deg å fakturere dine kunder og få betalt i tide. 

Du kan velge mellom to måter å bruke Manymore på, som ditt fakturerings- og lønnssystem:

  1. Lønn gjennom Manymore.com (Manymore Lønn)
  2. Faktura gjennom ditt eget firma (Manymore Firma)

Med Manymore Lønn, opprettholder du friheten ved ikke å være ansatt direkte av et selskap, i tillegg til å ha mange mer å håndtere alt det administrative arbeidet. Med dette alternativet trenger du kun å tenke på å utføre arbeidet og å fortelle oss om det. Hvis du tar oppdrag for en av våre partnerbedrifter, trenger du ikke engang å fortelle oss om det. Vi integrerer med deres systemer og får all den informasjonen vi trenger direkte fra dem. 

Hvis du registrerer deg som frilanser med et firma, (ENK / AS), vil Manymore.com være nyttig for deg på flere måter.

  • I Manymore.com kan du enkelt opprette fakturaer og og sende dem. Du vil få god oversikt over alt du har sendt.
  • Du kan fakturere hvem du vil, om det er et firma eller en privatperson. Du kan velge om du ønsker å sende fakturaen per PDF eller EHF.
  • Hvis du er frilanser og jobber for én eller flere av våre partnerbedrifter, er prosessen enda enklere. Med automatisk fakturering lager Manymore.com fakturaer og sender disse på dine vegne, uten at du trenger å løfte en finger.

Du kan fritt velge mellom Manymore Lønn og Manymore Firma når som helst eller så mange ganger som helst. Hvis du finner ut at én fungerer bedre enn den andre, har du fleksibiliteten til å velge hvilken du vil, når du vil.

Did this answer your question? Thanks for the feedback There was a problem submitting your feedback. Please try again later.

Still need help? Contact Us Contact Us