Får jeg sykepenger fra Manymore?

Ansatte i et selskap får sykepenger gjennom sin arbeidsgiver de første 16 dagene, og deretter gjennom NAV fra dag 17.

Som frilanser er du derimot ikke ansatt i Manymore.com eller noe annet sted, men du vil allikevel ha rett på sykepenger fra dag 17 gjennom NAV.

For å sjekke hvilke regler som gjelder for din situasjon, sjekk gjerne nettsidene til NAV og velg "er frilanser": https://www.nav.no/sykepenger

Vi trekker ikke noe i lønnen din som går til bedriftsfond for sykefravær eller sykepenger. Vi trekker kun skatter og Manymore-avgift (når det er aktuelt).
Eventuelt er det mulig for deg å kjøpe tilleggsforsikring for de første 16 dagene her: https://www.nav.no/forsikring-frilansere
Did this answer your question? Thanks for the feedback There was a problem submitting your feedback. Please try again later.

Still need help? Contact Us Contact Us