Feriepenger

I Norge har vi et system som kalles feriepenger, som er en sum penger som arbeidsgiveren din holder tilbake fra lønnen din hver måned, og deretter utbetaler rundt juni/juli året etter.

Det er ikke ekstra penger.

Som frilanser er du ikke ansatt hos Manymore.com eller noe annet sted. Du tar arbeid direkte fra din kunde, og de sender betaling til oss for behandling og utbetaling.

Manymore.com holder ikke tilbake noe penger for å betale deg som feriepenger.

Manymore.com utbetaler maksimalt mulig beløp til bankkontoen din. Hvis du har Manymore Firma, tilsvarer dette fullt beløp, uten noen skattetrekk. Hvis du har Manymore Lønn, sender vi deg lønn etter skatt.

Did this answer your question? Thanks for the feedback There was a problem submitting your feedback. Please try again later.

Still need help? Contact Us Contact Us