Kom igang med Manymore! Viktige innstillinger og tilgangskontroller for nye organisasjoner

Det er enkelt å komme igang med Manymore


Med Manymore har du to typer konti

  • en privat konto (som kun er din personlige konto. Denne har bare du tilgang til.)
  • en delt team-konto for organisasjonen din

Innstillinger du bør gjøre aller først:

Gå til "Innstillinger" i din team-konto:

  1. Legg til logoen til organisasjonen din. Gjør også eventuelle andre justeringer på informasjonen til organisasjonen.
  2. Legg til din organisasjons avdelinger.
  3. Legg til andre brukere som skal hjelpe deg å administrere kontoen.
  4. Legg til dokumenter som du ønsker trenere/frivillige/instruktører skal bekrefte å ha lest som en del av politiattest-flyten.
Did this answer your question? Thanks for the feedback There was a problem submitting your feedback. Please try again later.

Still need help? Contact Us Contact Us