Importere kandidater med Excel

Det er enkelt å importere mange kandidater av gangen ved hjelp av vanlig Excel eller Google Sheets. Du må eksportere/lagre dette som standard filformat .xlsx (eller som komma-separert fil .csv).

Det er viktig at filen er formatert riktig og følger eksempelet nedenfor. Spesielt viktig å huske er at de avdelingene du har lagt inn i systemet er skrevet inn på samme måte ellers så vil du få en feilmelding.

Behold også kolonne-overskriftene slik de står i eksempel-filen.


Nedenfor kan du laste ned et eksempel og bruke det som utgangspunkt.


Excel-mal til nedlasting:

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1-dLVaBsCw5HTYfd7ll5jb_WhYu63jWXU/export?format=xlsx


Slik importerer du kandidater til systemet:

Gå til Send en sjekk -> Legg til mottakere

Eksempler:


Vi har laget en mal som du kan laste ned og bruke som utgangspunkt.

NB det er viktig at alle kolonner beholdes og du bruker samme format.


Eksempel som Excel i Google Sheets:

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1Lh2yl-UalKCRmcdkw8ShnEOanQ51MbCk_SBvbB94dBw/edit#gid=0

For å lagre som Excel i Google Sheets:

Did this answer your question? Thanks for the feedback There was a problem submitting your feedback. Please try again later.

Still need help? Contact Us Contact Us