Hvordan logger jeg inn på Manymore?

Det er enkelt å logge inn. Alt du trenger er e-postadressen din som er ditt brukernavn i Manymore.com:

  • Legg inn e-postadressen din og du vil få tilsendt en lenke som du trykker på.

  • Trykk på lenken /knappen i e-posten

  • Da er du logget inn.

Logge inn med passord

Du kan også å logge inn med et passord. Da velger du "Logg inn med passord".


Trenger du å lage et nytt passord (eller ikke har laget et passord før), velg "Lage nytt passord":

Did this answer your question? Thanks for the feedback There was a problem submitting your feedback. Please try again later.

Still need help? Contact Us Contact Us