Hva er annerledes i Manymore i forhold til RightPerson?

Prinsippet vil være det samme og overgangen kommer ikke til å være stor - tvertimot så tror vi det hele blir enklere og mer intuitivt.

Den største forskjellen er at man med Manymore ikke bare får tilgang til å gjøre politiattest-kontroll og ID-sjekk, men også får tilgang til andre spennende funksjoner som e-signering.

Alle brukere får dessuten sitt eget private område som man disponerer helt på egen hånd. Her vil du få en oversikt over de sjekkene du er invitert til å gjennomføre og hvem du deler dine data med.

Did this answer your question? Thanks for the feedback There was a problem submitting your feedback. Please try again later.

Still need help? Contact Us Contact Us