Hva betyr migreringen fra RightPerson for min organisasjon?

Navnet RightPerson erstattes med Manymore. Utover det flyttes din konto med all brukerinformasjon automatisk over til den nye plattformen uten at du trenger å foreta deg noe som helst. All data vil selvfølgelig bli ivaretatt slik at du kan begynne å bruke det nye systemet direkte. Den nye nettadressen blir Manymore.com.

Did this answer your question? Thanks for the feedback There was a problem submitting your feedback. Please try again later.

Still need help? Contact Us Contact Us