Hvilke nye funksjoner kommer i Manymore som ikke var i RightPerson?

Vi har gjort en rekke utbedringer basert på tilbakemeldinger. Her er noen: 


  • Sende individuelle purringer manuelt til kandidater
  • Mulighet for kandidaten til å videresende politiattest direkte fra Digipost til systemet  (kandidaten slipper å logge inn for å laste opp attest) 
  • Automatiske rapporter sendt til admin ved endringer og innleveringer
  • Personifisert melding når du inviterer nye kandidater
  • Nytt og oppdatert formålsbrev (bekreftelse på formål) 
  • Nye sorterings- og søkefunksjoner så du enklere finner rette vedkommende
  • Enklerer og bedre flyt for kandidatene som skal søke og levere attest
  • Forbedret GDPR og personvern: Alle kandidater og brukere vil få tilgang til sitt eget private område.
  • Forbedret brukergrensenitt
  • Større fleksibilitet i kommunikasjon med kandidater
Did this answer your question? Thanks for the feedback There was a problem submitting your feedback. Please try again later.

Still need help? Contact Us Contact Us