Hvordan opprette konto som korps

Når du oppretter en konto hos Manymore.com, starter du med å velge hvilken pakke som passer for ditt korps (liten, medium, eller stor). Fyll deretter inn din informasjon, og finn korpset ditt ved å søke opp organisasjonsnummer (vi er integrert med Brønnøysundregisteret).

Når du har registrert deg vil du få en e-post med en lenke for å bekrefte din e-postadresse.

Når du klikker på lenken i e-posten, blir du tatt til din innloggede side på Manymore.com.

Så enkelt er det!

Did this answer your question? Thanks for the feedback There was a problem submitting your feedback. Please try again later.

Still need help? Contact Us Contact Us