Hvordan invitere kandidater til å gjennomføre politiattest-sjekk?

Trenger du å sende forespørsel om politiattest-sjekk til dine kandidater i organisasjonen (f.eks. korps eller idrettsklubb)? Her tar vi deg gjennom prosessen, slik at du kan komme i gang.


Se video eller les videre nedenfor:


Samle inn politiattester fra dine instruktører, trenere eller kandidater

Gå til din organisasjonskonto (Team) på Manymore.com.

Herfra trykker du i menyen på Sjekker > Send en sjekk:

Velg sjekktypen:


Når det er gjort, legger du til mottakere som du ønsker å samle inn politiattest fra. Dette gjør du ved å trykke på Legg til mottakere.

Du kan legge inn kontaktinformasjonen til dine mottakere manuelt, eller laste opp en Excel-fil og importere alle samtidig.

Når alle mottakere er lastet opp, vil du se den fullstendige listen over alle som vil motta forespørsel om politiattest fra din organisasjon.

I neste steg finner du innstillinger for formålsbrevet også kalt bekreftelse på formål. I formålsbrevet må det være en kontaktperson fra organisasjonen. Her kontrollerer du at navn og data til kontaktperson er riktig:

Når disse feltene er fylt inn, vil du kunne forhåndsvise formålsbrevet. Det gjør du enkelt ved å trykke på Forhåndsvis formålsbrevet.

Du kan også legge til en personlig melding til mottakerne for å gi litt mer informasjon eller kontekst for innhenting av politiattest.

Til slutt kan du legge ved et ekstra dokument dersom du ønsker det. Dette kan f.eks. være HMS-dokumenter eller instruksjoner som du ønsker at mottaker leser gjennom før de går videre i prosessen.

Nå skal alt være klart til å sende ut politiattest forespørselen til alle dine mottakere.

Her får du en oversikt over utsendelsen din og du kan sørge for at alt er slik det skal før du trykker på den magiske knappen Send.

Gratulerer! Nå er forespørselene sendt ut og du vil ha full oversikt!

I dashbordet kan du se statusen på alle invitasjonene og enkelt filtrere slik du ønsker, samt sende ut påminnelser til de som ikke har levert enda.

Did this answer your question? Thanks for the feedback There was a problem submitting your feedback. Please try again later.

Still need help? Contact Us Contact Us