Hvordan sende inn politiattest som kandidat (trener, instruktør, frivillig etc)

Har du mottatt forespørsel om å sende inn politiattest via Manymore.com? Her er hvordan du går frem.

Det første som skjer er at du mottar en e-post fra Manymore.com på vegne av din organisasjon om å sende inn en politiattest.


Du vil motta en slik e-post:

Prosessen starter når du følger lenken i e-posten. Du vil få en oversikt over stegene du skal gjennom.

Stegene du skal igjennom vil generelt være bygd opp slik:

  • 1. Velkommen og godkjenne brukervilkår
  • 2. Samtykke til deling av data med organisasjonen som inviterte deg
  • 3. ID-sjekk med BankID
  • 4. Lesebekreftelse av opplastet dokument (dersom organisasjonen din krever det)
  • 5. Politiattest
  • (6. E-læringskurs om å forebygge overgrep mot barn dersom du er invitert av et idrettslag)

  1. Velkommen og godkjenning av brukervilkår:

  1. Samtykke til å dele dine data med organisasjonen som har invitert deg.

Vi trenger tilgang på informasjon for å gå videre til neste steg i prosessen.

Du vil alltid ha muligheten til å kontakte oss for å slette dine data.

  1. ID-sjekk med BankID

Når samtykket er gitt, må du identifisere deg. Du må ha BankID for å kunne gjennomføre identifikasjonen.

Etter du har identifisert deg med BankID vil du få en bekreftelse på at du har fullført dette steget.