Hva betyr de ulike statusene?

Det er åtte ulike statuser som kan dukke opp på sjekkene du sender gjennom Manymore.com.

De ulike statusene sier noe om hvor sjekkene står.

Statusene finner du her:

  1. Invitert: Når du har sendt ut forespørselen om politiattest.
  2. Pågående: Mottakeren har startet prosessen, men har ikke fullført alle stegene.
  3. Under behandling: Systemet gjennomgår den innsendte informasjonen
  4. Fullført: Alt er godkjent og du vil kunne se politiattesten til vedkommende.
  5. Avvik: Systemet har oppdaget et avvik
  6. Kansellert av avsender: Viser at du har kansellert en sjekk
  7. Avslått av mottaker: Vedkommende har nektet å gjennomføre sjekken. Du kan lese melding vedkommende har sendt inn som årsak.
  8. Handling påkrevd: Denne statusen viser at det er et problem som har oppstått som du er nødt til å ta tak i. Dette kan fks være at eposten ikke nådde frem til mottaker eller lignende.
Did this answer your question? Thanks for the feedback There was a problem submitting your feedback. Please try again later.

Still need help? Contact Us Contact Us