Alt om MVA

I Norge er det generell merverdiavgift på varer og tjenester som omsettes innenlands, med mindre de er særskilt fritatt.

Hva er MVA-satsen?

Merverdiavgiften på ordinær omsetning er 25%.

For enkelte bransjer er satsen lavere, f.eks. er det 15% MVA på omsetning av næringsmidler, og 10% MVA på persontransport og utleie av rom. Noen bransjer er unntatt MVA-plikt. Klikk her for nærmere informasjon om satser.

Merverdiavgiftsregisteret

Registreringsplikten i Merverdiavgiftsregisteret er lovfestet i Merverdiavgiftsloven §2-1. Du har ikke lov til å kreve inn MVA før du er registrert i Merverdiavgiftsregisteret.

Når må du fakturere med MVA?

De første 50.000 kronene du omsetter for i løpet av en tolv-månedersperiode er fritatt for MVA. Når omsetningen passerer kr. 50.000,- må du registrere deg i merverdiavgiftsregisteret, og begynne å fakturere med MVA.

Du skal beregne MVA fra og med den fakturaen som får omsetningen til å overstige 50.000. Hvis du tror at du kommer til å passere kr. 50.000 i løpet av 12 måneder, kan du registrere deg i Merverdiavgiftsregisteret med én gang.

Hva gjør jeg etter at jeg er registrert i MVA-registeret?

Når din bedrift er registrert for MVA, henter Manymore.com automatisk den siste informasjonen fra brreg.no og legger til MVA for fremtidige fakturaer.
For tidligere fakturaer har du to alternativer:

Alternativ 1:

  • Du kan kreditere dine tidligere fakturaer på Manymore.com
  • Du kan lage duplikater med MVA på Manymore.com, og sende dem til kundene dine
Alternativ 2:
  • Du kan sende en e-post til support@manymore.com med ditt godkjenningsbrev på MVA-registrering
  • Resten fikser vi for deg ved å finne alle dine fakturaer som ikke inkluderer MVA, lese brevet ditt fra Skatteetaten, og ordne opp i det som må gjøres

Om du ikke er MVA-registrert

Dersom du ikke er registrert i Merverdiavgiftsregisteret, har du heller ikke anledning til å kreve inn MVA. For å unngå at det legges til MVA på regningene dine velger du 0% i MVA-kolonnen når du oppretter fakturaer.

Did this answer your question? Thanks for the feedback There was a problem submitting your feedback. Please try again later.

Still need help? Contact Us Contact Us