Arbeidsgiveravgift

Hva er arbeidsgiveravgift (AGA) og hvorfor ser du dette på din faktura?

Kort sagt er AGA en skatt som inngår i finansieringen av folketrygden i Norge. Den er en viktig del av det norske velferdssystemet, og bidrar til å sikre at alle har tilgang til viktige tjenester når de trenger dem, sånn som pensjon og sykepenger.

Når Manymore.com utbetaler lønn etter skatt, er vi forpliktet til å sette til side AGA, og betale dette videre til skatteetaten. Når man tar oppdrag som frilanser, er man ikke fast ansatt noe sted. Ved lønnsutbetaling gjennom Manymore.com, gjelder vår frilanseravtale for hver enkelt fakturering og utbetaling, og AGA blir en del av denne prosessen. Dermed blir dette også en del av fakturaen som du ser på din side, og utbetalingen du får gjennom Manymore.com.

Prosentandelen varierer mellom 0 og 14,1% basert på hvor selskapet har sine kontorer. Manymore.com har folkeregistrert adresse i Oslo hvor gebyret er 14,1%.

Se eksempelet under, med utgangspunkt i 10 000 kr som summen for arbeid utført:

Se hva som er forskjellen dersom du bruker ditt eget firma vs. om du får utbetalt lønn etter skatt:

  • Firma: I noen tilfeller gjelder ikke arbeidsgiveravgift. Et av disse tilfellene er dersom arbeidet utføres av en bedrift. For deg som bruker Manymore.com til din egen ENK/AS trekkes det derfor ikke arbeidsgiveravgift. Merk imidlertid at du gjennom din bedrift kan havne i en posisjon hvor du må betale arbeidsgiveravgift.
  • Lønn: Arbeidsgiveravgiften beregnes på grunnlag av bruttobetaling. MVA og Manymores administrasjonsgebyr trekkes fra ved beregning av arbeidsgiveravgift. Arbeidsgiveravgiften gir deg også en rekke sosiale goder.

Når du fakturerer kunden 100 kr fra ditt firma, får du 100 kr rett til firmaets bankkonto. Deretter velger du hvor mye lønn du vil ta ut etter at du har trukket fra utgiftene i forbindelse med driften av virksomheten. Da betaler du skatt på den delen du tar ut som lønn.

Når du fakturerer kunden 100 kr gjennom vår lønnstjeneste, får vi 100 kr til vår bank. Vi kalkulerer din lønn etter at vi trekker utgiftene til driften av vår virksomhet. Dette begrenser seg til 14,1% arbeidsgiveravgift og vårt administrasjonsgebyr på 4,9%.

Se oversikt over de ulike utgiftene, pliktene og godene du får ved ulike utbetalingsmetoder under:

Did this answer your question? Thanks for the feedback There was a problem submitting your feedback. Please try again later.

Still need help? Contact Us Contact Us