E-signatur gjennom Manymore.com

Du har mulighet til å bruke Manymore.com til elektronisk signering. Hvis du har avtaler eller andre dokumenter som du trenger å få signert, kan det være smart å samle alle dokumenter/avtaler på ett og samme sted.

Trykk på Opprett oppe til høyre og trykk på Ny e-signatur.

Begynn med å laste opp et dokument, og fyll ut informasjonen om hvem som skal motta og skrive under på dokumentet.

Du får full oversikt over alle dokumenter - hvilke som er skrevet under, venter, eller utkast.

Du kan også sende påminnelser til underskrivere om du ønsker det.

Så enkelt er det!

Did this answer your question? Thanks for the feedback There was a problem submitting your feedback. Please try again later.

Still need help? Contact Us Contact Us