Hvordan lage kreditnota

Hvis du har gjort en feil i en faktura du har laget, eller sendt den til feil mottaker, kan du kreditere fakturaen enkelt fra fakturasiden på Manymore.com.

Trykk på Se faktura for å komme til fakturasiden.

Inne i fakturasiden kan du trykke på Krediter faktura oppe til høyre.

Fyll inn antall enheter du ønsker kreditert under Refusjon antall (hvis du ønsker hele fakturaen kreditert, skriv inn samme antall som du har fakturert for).

Velg til slutt om du ønsker å sende kreditnotaen som e-post eller EHF.

Det var alt! Nå kan du opprette ny faktura med riktige detaljer og sende til kunden.

Did this answer your question? Thanks for the feedback There was a problem submitting your feedback. Please try again later.

Still need help? Contact Us Contact Us