Hvordan kan jeg endre org.nr. for Porterbuddy

For å endre ditt organisasjonsnummer for Porterbuddy-utbetalinger, må du be Porterbuddy selv om å endre dette for deg, ved å sende en e-post til drift@porterbuddy.com.

De må sjekke at din nye organisasjon er riktig forsikret og registrert i deres system. 

Når det er blitt riktig satt opp på deres side, vil du få en e-post som ber om ditt bankkontonummer og fakturastartnummer.

Du kan gjøre prosessen raskere ved å logge inn på Manymore.com og registrere en Manymore Firma-profil via menyen -> Utbetalingsprofiler -> Legg til ny. Så når Porterbuddy gjør endringer i deres plattform, vil det umiddelbart bli synkronisert.

Did this answer your question? Thanks for the feedback There was a problem submitting your feedback. Please try again later.

Still need help? Contact Us Contact Us