Kan jeg opprette flere profiler?

Kan jeg ha en profil for Lønn og en profil for Firma?

  • Ja, det kan du! Hos Manymore.com har du muligheten til å ha mer enn én profil. Du kan til og med bytte mellom å være lønnsmottaker og å bruke ditt firma, alt etter hvordan det passer deg best. Hvis du tar på deg flere oppdrag, kan det hende at du ønsker å jobbe for et firma som lønnsmottaker og for et annet firma med ditt ENK / AS. Valget er ditt, og du trenger kun å forholde deg til ett firma, nemlig Manymore.com!
  • Det som gjør Manymore.com unik i forhold til våre konkurrenter, er at vi hjelper deg å være både lønnsmottaker og / eller ha et firma. Du vet selv hva som er best for deg, vår jobb er å forsyne deg med verktøy som er nødvendige for at du skal kunne fokusere mindre på administrasjon og mer på det faktiske arbeidet.

Les mer om forskjellen mellom firma og lønn her.

Did this answer your question? Thanks for the feedback There was a problem submitting your feedback. Please try again later.

Still need help? Contact Us Contact Us