Hva betyr det når jeg får feilmeldingen VALIDATION FAILED?

Når du prøver å registrere en ny utbetalingsprofil, kan det hende at du får en feilmelding som sier VALIDATION FAILED. 

Når dette skjer, betyr det én av to ting:

  1. Din Manymore Lønn eller Firma finnes allerede under en annen e-postadresse, ELLER
  2. Din firmainformasjon på Brreg.no og BankID samsvarer ikke. Kontakt oss på e-post dersom dette er tilfelle.

Sørg for at du ikke prøver å registrere informasjon som allerede er registrert under en annen brukerkonto.

Hvis problemet ikke lar seg løse, ta kontakt på support@manymore.com

Did this answer your question? Thanks for the feedback There was a problem submitting your feedback. Please try again later.

Still need help? Contact Us Contact Us