Forklar skatter og avgifter hvis jeg ikke sender kjørerapport?

Obligatoriske skatter og avgifter for betalinger gjennom Manymore

I Norge, når et firma sender en faktura, må det generelt bli lagt til 25% MVA. Dette er ikke del av lønnen, men blir lagt til på toppen av fakturabeløpet. Akkurat som når du kjøper noe i en butikk eller på nettet, betaler du X antall NOK, inkludert MVA. 

MVA-delen av kjøpet blir betalt til skattekontoret.

På samme måte, når et firma skal betale f.eks. 1000 NOK for ditt arbeid, må de faktisk betale 1250 NOK. Deretter sender vi 250 NOK MVA til skattekontoret.

Dine 1000 NOK forblir det samme, uforandret.

Etter dette, i henhold til Manymore-avtalen, vil følgende skje:

  • Vi trekker fra 4,9% Manymore administrasjonsgebyr
  • Deretter blir resten av pengene delt opp i forskjellige kategorier:
    • Skattepliktige penger for ditt arbeid per oppdrag
    • Skattepliktige penger for tips / bonuser / etc. per oppdrag
    • Skattefrie penger, dvs. refusjoner for utgifter per oppdrag

For skattepliktig utbetaling, trekker vi arbeidsgiveravgift på 14,1% og lønnsskatt (basert på prosenten i ditt skattekort hos skatteetaten).

For skattefri utbetaling, legger vi til dette som refusjon for dine utgifter.

Did this answer your question? Thanks for the feedback There was a problem submitting your feedback. Please try again later.

Still need help? Contact Us Contact Us