Hva er skattepliktig inntekt?

Hvis du er skattemessig hjemmehørende i Norge, må du generelt betale skatt på all inntekt og formue i Norge og i utlandet. Som skattemessig hjemmehørende i Norge, må du betale skatt på lønn som du tjener. Du vil være skattepliktig på lønn og annen inntekt, inkludert renteinntekter, inntekt fra utleie av eiendom og inntekt fra aksjer.

Manymore.com må trekke fra skatt når vi utbetaler din lønn. Prosentandelen er basert på ditt inntektsnivå, og avgjøres av skattemyndighetene når du fyller ut ditt skattekort. Manymore.com henter skattekortet ditt hver gang vi gjør en utbetaling, slik at vi trekker riktig skatteprosent hver gang.

Hvis du har frikort er det viktig at du går til Skatteetatens nettside og deler frikortet med Manymore.com. Les mer her: https://www.skatteetaten.no/person/skatt/skattekort/frikort/

Kilde: skatteetaten.no

Did this answer your question? Thanks for the feedback There was a problem submitting your feedback. Please try again later.

Still need help? Contact Us Contact Us