Hvordan kan jeg se min frilansavtale?

Du finner din frilansavtale med Manymore.com på siden din, hvis du logger deg inn på my.manymore.com, ved å gå til menyen til venstre og trykke på Utbetalingsprofiler. Da får du en oversikt over dine registrerte utbetalingsprofiler.

Trykk på Se frilansavtale for å laste ned den aktuelle avtalen i PDF-format. 

Hvis du vil se avtalen du har med din kunde, må du kontakte kunden direkte.

Did this answer your question? Thanks for the feedback There was a problem submitting your feedback. Please try again later.

Still need help? Contact Us Contact Us