Halv skatt

Måten halv skatt (i november eller desember) eller null-skatt (i juni eller juli) fungerer på i Norge, er at arbeidsgiveren som trekker skatten din, trekker noe ekstra med vilje gjennom året. 

Med andre ord er det ikke mindre skatt, skatten blir bare betalt i løpet av de andre månedene. Den totale skatten du betaler til skattemyndighetene er fortsatt den samme, totalt sett.

Gjennom Manymore.com trekker vi akkurat den skatteprosenten som står på ditt skattekort, i henhold til norske skatteregler og lover.

Du kan selv se prosenten i ditt skattekort på Skatteetaten sine sider. Neste år, når Skatteetaten har samlet alt av inntekt fra alle kilder, vil de vurdere om du har betalt riktig prosent, eller om du skal betale mer eller eventuelt få igjen på skatten.

For eksempel, hvis du har en skatteprosent på 10%, og så plutselig tjener 1 000 000 kr, og fortsatt betaler 10%, vil du få en veldig stor skatteregning neste år.

Did this answer your question? Thanks for the feedback There was a problem submitting your feedback. Please try again later.

Still need help? Contact Us Contact Us