Hva er en yrkeskode? Hvorfor er det viktig?

En yrkeskode er basert på den ansattes plikter og oppgaver, og er en 7-sifret kode som er å finne i Yrkeskatalogen til SSB. Kun disse kodene fra SSB kan brukes.

Det er en kode som er nødvendig å ha for å fylle ut en a-melding. Uten en slik kode, eller hvis det blir brukt en kode som ikke finnes hos SSB, vil a-meldingen bli avvist.

A-meldingen er en del av a-ordningen, som er en måte for arbeidsgivere å rapportere informasjon om inntekt og ansatte til NAV, SSB og Skatteetaten. Les mer her: https://www.skatteetaten.no/bedrift-og-organisasjon/arbeidsgiver/a-meldingen/om-a-ordningen/om-a-ordningen/

Kilde: skatteetaten.no

Finner du ikke riktig yrkeskode i plattformen? Send oss en e-post på support@manymore.com, så legger vi den til for deg.

Did this answer your question? Thanks for the feedback There was a problem submitting your feedback. Please try again later.

Still need help? Contact Us Contact Us