Hvordan opprette en faktura (Lønn)

For å opprette en faktura på manymore.com, trykk på Opprett i høyre hjørne, og deretter Én faktura.

Legg til din kundes informasjon under Til. Du kan søke opp en kunde du allerede har lagret, eller trykke på Legg til ny kunde.

Fyll ut  Fakturainfo: fakturadato, forfallsdato, og evt. EHF/Ordrereferanse og kundereferanse. Trykk på Klikk for å endre.

Deretter kan du legge til fakturalinjer ved å søke opp en tjeneste du har lagret, eller legge til en ny.

Legg til en ny tjeneste ved å trykke  Legg til fakturalinje.

Fyll inn detaljene for oppdraget du fakturerer for. Type tjeneste kan være  Oppdrag eller Tid. Et oversettelsesoppdrag vil f.eks. gjerne være et oppdrag, som vil bli fakturert i forhold til antall ord. Legg til pris per ord under Pris, og antall ord under Mengde.

Du kan også legge til flere fakturalinjer, f.eks. hvis du har utført et tolkeoppdrag for samme kunde. Dette oppdraget vil da være type:   Tid. Da kan du fylle inn startdato, starttid, sluttdato, og sluttid. Timepris legges inn under Pris, og antall timer under Mengde.

I tillegg kan du legge ved flere utgifter som du har hatt i forbindelse med tjenestene du har utført.

Utgift kan f.eks. være togbillett, hvis du har reist til oppdragssted for å utføre tolkingen. Husk da å legge ved kvittering ved å trykke på Last opp kvittering.

Når alt er klart, trykk på  Lagre og fortsett.

Du vil se utkastet, slik at du kan gå gjennom hver fakturalinje, og evt. endre hvis noe er feil. Når alt er klart, velg om du kun vil opprette faktura, sende på e-post, eller sende som EHF.

Det er alt!

Did this answer your question? Thanks for the feedback There was a problem submitting your feedback. Please try again later.

Still need help? Contact Us Contact Us