Hva betyr det å være frilanser hos Foodora?

Du jobber for deg selv og blir betalt basert på mengde oppdrag du har. Du bestemmer selv din arbeidsmengde basert på hvor my arbeid Foodora tilbyr deg. 

Er du en privatperson uten firma må du motta lønn fra et firma som kan levere en slik tjeneste - du kan registrere deg her

Det betyr at Manymore.com fakturerer Foodora på dine vegne og deretter betaler vi deg lønn etter skatter og avgifter. Du trenger derfor kun å fokusere på jobben i stedet for også å tenke på alt administrativt arbeid hvis du var selvstendig næringsdrivende. Er du selvstendig næringsdrivende får du betalt direkte fra Foodora.

Når får jeg betalt? Dette er reglene for Foodora:

  • Alt arbeid utført 1.-15. i hver måned utbetales på den 25. i samme måned
  • Alt arbeid utført 16.-31. i hver måned utbetales på den 10. i neste måned
  • Du vil se fakturaer til Foodora 1-2 dager før utbetalingsdato
  • Lønnsslipp får du på utbetalingsdagen, eller kvelden i forveien
Did this answer your question? Thanks for the feedback There was a problem submitting your feedback. Please try again later.

Still need help? Contact Us Contact Us