Kan jeg få betalt av Foodora gjennom dere når jeg eier et firma?

Alle utbetalinger til firmaer går direkte fra Foodora til din bedrift. Vi kan derfor ikke bistå med det. 

Ta kontakt med Foodora på rider@foodora.no og fortell dem at du ønsker å få betalt gjennom ditt firma, slik at de kan kjøre de nødvendige sjekkene.

Ønsker du derimot å motta lønn kan du få betalt gjennom Manymore.com. Registrer deg enkelt på vår nettside med person- eller D-nummer. Vi vil da hente ditt skattekort og utbetale deg lønn etter at vi har betalt alle skatter og avgifter.

Did this answer your question? Thanks for the feedback There was a problem submitting your feedback. Please try again later.

Still need help? Contact Us Contact Us