Når får jeg betalt? (Foodora)

  • Vi betaler deg samme dag som Foodora betaler oss
  • Alt arbeid utført 1.-15. i hver måned utbetales på den 25. i samme måned eller neste bankdag
  • Alt arbeid utført 16.-31. i hver måned utbetales på den 10. i neste måned eller neste bankdag

Du vil se fakturaer til Foodora 1-2 dager før utbetalingsdato – Lønnsslipp (hvis du får lønn etter skatt) får du på utbetalingsdagen, eller kvelden i forveien

Did this answer your question? Thanks for the feedback There was a problem submitting your feedback. Please try again later.

Still need help? Contact Us Contact Us