Har jeg rett til dagpenger med Manymore Lønn?

Ja, når du mottar lønn etter skatt og avgifter, har du rett til dagpenger gjennom NAV ved arbeidsledighet. Du kan lese mer på nettsiden til NAV.

Send oss en e-post til support@manymore.com. Gi beskjed om du har behov for en attest til NAV og fortell oss for hvilken periode dette gjelder.

Did this answer your question? Thanks for the feedback There was a problem submitting your feedback. Please try again later.

Still need help? Contact Us Contact Us