Hva koster det å bruke Manymore?

Manymore.com gir deg to alternativer:

 • Manymore Lønn - hvis du ikke har, eller ikke ønsker å bruke ditt eget firma
  • Hvis kunden ikke betaler, trekker vi deg ikke for noe
  • Hvis kunden betaler, trekker vi fra et administrasjonsgebyr før vi behandler din utbetaling
  • Vi trekker 4,9% fra den totale verdien av fakturaen
 • Manymore Firma - hvis du har ditt eget firma og vil ha betalt direkte
  • Vi trekker 5kr per EHF-levering (fordi det koster oss å sende EHF-fakturaer)
  • Det er gratis å sende PDF-faktura per e-post
  • Det koster altså ingenting å sende faktura per PDF hvis du har et firma

Generelt trekker vi et gebyr på 4,9% for Manymore Lønn, for å behandle din lønn.

Hvis du velger Manymore Lønn vil vi:

 1. Sende faktura til din kunde
  1. Vi følger opp for å sørge for at de betaler
  2. Vi sørger for at de betaler MVA dersom de er pliktige til det
 2. Vi mottar din betaling
  1. Vi trekker fra og betaler MVA til skattekontoret
 3. Vi trekker fra vårt gebyr
 4. Vi genererer din lønnsslipp
  1. Vi rapporterer din lønn til Altinn.no
  2. Vi trekker lønnsskatt og betaler dette til skattekontoret
  3. Vi trekker arbeidsgiveravgift og betaler dette til skattekontoret
 5. Vi beholder opplysningene dine i vår database så lenge det er lovpålagt
Did this answer your question? Thanks for the feedback There was a problem submitting your feedback. Please try again later.

Still need help? Contact Us Contact Us