Hva vil det si å bruke Manymore med eget firma?

Hva vil det si å bruke Manymore med et eget firma?

Registrerer du deg som frilanser med et foretak (ENK/AS), vil Manymore.com være nyttig for deg på flere måter.

I Manymore.com kan du lage fakturaer og sende dem på en enkel måte. Etterhvert som du har laget flere fakturaer vil du ha god oversikt over alt du har sendt.

Du kan fakturere hvem du vil, enten om det er et selskap eller om det er en privatperson. Du kan selv velge om du vil sende fakturaen som PDF eller EHF.

Hvis du er frilanser og jobber for en eller flere av våre partnerbedrifter, har vi gjort prosessen enda enklere. Med automatisk fakturering er det Manymore.com som lager og sender fakturaen på dine vegne, uten at du trenger å løfte en finger.

Vi får fakturagrunnlaget fra partnerbedriften du har jobbet for.

Du vil få pengene inn på din konto og fakturaen vil være synlig for deg på manymore.com.

Ønsker du mer informasjon om hvordan man etablerer et foretak? Du finner nyttig informasjon hos Altinn.

Did this answer your question? Thanks for the feedback There was a problem submitting your feedback. Please try again later.

Still need help? Contact Us Contact Us