Hvordan får jeg D-nummer? (Lønn)

Hvis du ikke har et norsk personnummer, trenger du et D-nummer for å kunne benytte deg av våre tjenester. Dette er fordi vi trenger ditt skattekort fra Skatteetaten, for å kunne behandle din lønn.

Det er to måter å få D-nummer på i Norge:

  1. Du søker om et D-nummer med en ansettelseskontrakt som garanterer minst 10 timers fast arbeid hver måned
  2. Du starter ditt eget Enkeltpersonforetak med intensjoner om å jobbe i Norge

Skatteetaten krever at du har en jobb som gir deg minst 10 timers fast inntekt i måneden, for å være kvalifisert til å motta skattekort. Du vil ikke kunne få D-nummer for å jobbe gjennom Manymore.com eller våre partnere, som Foodora, fordi kontrakten ikke tilbyr et garantert antall timer. Selv om du sannsynligvis vil jobbe minst 10 timer, er det selve kontrakten som skattekontoret vil vurdere.

Du kan imidlertid registrere et enkeltpersonforetak uten D-nummer, og et D-nummer vil bli tildelt deg.

Vi anbefaler at du leser Altinns sider om D-nummer: https://www.altinn.no/starte-og-drive/starte/registrering/starte-og-registrere-enkeltpersonforetak/#har-du-ikke-norsk-f%C3%B8dselsnummer-eller-d-nummer

Registrering er gratis; ikke betal noen for å gjøre dette for deg, da det er en svært enkel prosess.

Did this answer your question? Thanks for the feedback There was a problem submitting your feedback. Please try again later.

Still need help? Contact Us Contact Us