Hvordan endrer jeg min informasjon hos Foodora?

Hvordan kan jeg endre min informasjon hos Foodora?

Dersom du flytter, endrer telefonnummer eller for eksempel kontonummer er det viktig at du informerer oss. Denne informasjonen kan du enkelt endre ved å logge inn på Manymore, eller ved å kontakte oss på e-post: support@manymore.com.

Det som også er viktig er at du endrer dette hos Foodora dersom du tar oppdrag for Foodora. Ta kontakt med dem på rider@foodora.no.

Did this answer your question? Thanks for the feedback There was a problem submitting your feedback. Please try again later.

Still need help? Contact Us Contact Us