Lønnsslipp

Lønnsslipper genereres for hver lønnsutbetaling som Manymore sender deg. 

Du finner dem under menyen til venstre -> Utbetalinger -> Lønnsslipper:

Du vil få opp lønnsslippene i rekkefølge fra nyest på toppen til eldst nederst.

For å åpne en lønnsslipp, klikk på den, og bruk de siste 5 sifrene i ditt bankkontonummer som passord. Du vil få opp lønnsslippen som en nedlastbar PDF-fil.

Did this answer your question? Thanks for the feedback There was a problem submitting your feedback. Please try again later.

Still need help? Contact Us Contact Us