Manymore Kundefakturering

Kundefakturering vil gjøre det enklere og billigere for deg å opprette og sende fakturaer til dine kunder.
Du kan velge mellom en manuell, semi-automatisk eller full-automatisk løsning.

  • Manuell fakturering

Du kan enkelt lage en faktura i Manymore.com og sende den til dine kunder. Fakturagrunnlaget vil bli lagret til neste gang du skal sende en lik faktura. Du vil ha full oversikt over alle fakturaer du har opprettet og sendt. Du kan når som helst eksportere fakturaene dine fra Manymore til regnskapssystemet du benytter deg av. Les mer om hvordan du oppretter en faktura her.

  • Semi-automatisk fakturering

For å gjøre faktureringsprosessen enklere kan du sende oss fakturagrunnlaget via en Excel-fil, slik at vi kan gjøre resten for deg. Med bare ett dokument kan du sende tusenvis av fakturaer.
Du kan eksportere fakturaene med ett enkelt klikk og laste dem opp i ditt regnskapssystem.

  • Full-automatisk fakturering

Ved full-automatisk fakturering kan vi koble sammen systemene slik at Manymore.com snakker med ditt system helt automatisk ved bruk av API. Ved å benytte seg av denne funksjonen trenger ikke fakturering å være en del av hverdagen og du får mulighet til å fokusere på andre ting. Du kan eksportere alle fakturaene enkelt med ett enkelt klikk og laste dem opp i ditt regnskapssystem.

Ta kontakt med oss for videre informasjon om API / integrasjon.

Du kan ta kontakt med Manymore.com på support@manymore.com

Total:
Total vil si at du både ønsker håndtering av frilansere og kundefakturering.
Ved å benytte deg av begge disse tjenestene samtidig kan du eliminere mye administrativt arbeid.

Did this answer your question? Thanks for the feedback There was a problem submitting your feedback. Please try again later.