Hvordan bruker jeg Excel-malen?

Du finner excel-malen her hvis du ikke har lastet den ned allerede.

Med denne Excel-filen har du mulighet til å opprette fakturaer på vegne av dine frilansere til deg selv. Du har også muligheten til å fakturere dine kunder på en billigere, enklere og smartere måte.

1. Les dette (Read me): Dette er en side som skal hjelpe deg med oversikten. Det er en steg for steg prosess som du følger. 

Det kan være smart å gå tilbake til første siden etter at du har fylt ut all informasjonen, slik at du kan se at alt stemmer.

2. Rapport (Report): Legg inn rapporten for den aktuelle utbetalingsperioden i dette arket.

3. Frilansere (Freelancers): Hvis du har lagt til noen frilansere siden siste periode, er det viktig at disse også oppretter en konto på Manymore.com. Dersom de ikke har laget en konto, kan du legge til deres informasjon i arket Freelancers.

Hvis det er noe annet du lurer på som du ikke for svar på fra hjelpe-arket, kan du kontakte oss.

Did this answer your question? Thanks for the feedback There was a problem submitting your feedback. Please try again later.