Hvordan fakturerer jeg Hero Tolk?

Hero Tolk krever ikke lenger at du legger ved fakturagrunnlaget for arbeidet ditt i fakturaen du sender. Du kan allikevel legge det ved om du har det.

Hvordan legger jeg til vedlegg?

Når du har kommet til denne siden i prosessen, har du mulighet til å legge til + Legg til vedlegg


Trykk på Legg til vedlegg og last opp fakturagrunnlaget som gjelder for oppdraget du skal fakturere.

Du kan se hele prosessen for hvordan du oppretter en faktura her:  https://nb.support.manymore.com/article/696-opprette-faktura-video 
Hjelpeartikkel med tekst og bilder for oppretting av faktura: https://nb.support.manymore.com/article/698-hvordan-opprette-en-faktura-firma
Did this answer your question? Thanks for the feedback There was a problem submitting your feedback. Please try again later.

Still need help? Contact Us Contact Us