Hvordan fakturerer jeg Foodora?

Dersom du jobber for Foodora via Manymore.com er prosessen ganske enkel. Du trenger ikke å foreta deg noe som helst, og trenger kun å tenke på å gjennomføre arbeidet. Dersom Foodora krever at du rapporterer oppdrag, overtid og den type ting, gjør du dette direkte med dem, i deres system.

I mellomtiden er det en del ting vi tar oss av slik at du slipper:

  • Vi mottar fakturagrunnlaget fra Foodora
  • Vi genererer faktura tilbake til Foodora basert på grunnlaget vi har mottatt

Når fakturaen fra Foodora er betalt og vi har fått penger sørger vi for at:

  • MVA betales med korrekt sum til korrekt tid
  • Vi rapporterer din inntekt til skatteetaten
  • Vi setter til side, og betaler, arbeidsgiveravgift
  • Vi trekker vårt administrasjonsgebyr
  • Vi henter skattekortet ditt fra skatteetaten slik at du kan få betalt med korrekt skattesats
  • Vi utbetaler deg lønn og laster opp lønnsslippen din på din Manymore-konto

Utbetaling for Foodora skjer en gang hver 14. dag, på den 10. og den 25. i måneden.

Dette betyr i prinsippet at du kun trenger å fokusere på arbeidet, så fokuserer vi på fakturering og utbetaling.

Did this answer your question? Thanks for the feedback There was a problem submitting your feedback. Please try again later.

Still need help? Contact Us Contact Us