Hva skjer når jeg har sendt en faktura?

Hva som skjer etter at du har sendt faktura avhenger av om du får utbetalt til et firma eller om du får lønn etter skatt.

Firma

Når du har sendt en faktura går den direkte til kunden din. Vær derfor obs på at alt er korrekt. 

Når den er sendt til kunden vil du kunne klikke på fakturaen og se at det står “Sendt til kunde”. Du vil også kunne se nyttig informasjon som forfallsdato samt fakturadato.

Ved betaling til ditt firma skjer betalingen direkte fra kundens bankkonto til din bankkonto, og Manymore har ingenting å gjøre med pengene. Normalt vil fakturaen bli betalt på forfallsdato, med mindre du har avtalt noe annet med kunden.

Lønn etter skatt

Når du sender en faktura gjennom din lønnsprofil, og mottar lønn etter skatt, vil fakturaen din først gå til et medlem av Manymore-teamet for godkjenning.

Vi sørger for at alt er korrekt, og:

  1. Sender fakturaen som EHF, hvis kunden støtter EHF-format
  2. Sender fakturaen som PDF via e-post, hvis kunden ikke støtter EHF-format

Når kunden betaler fakturaen, beregner og trekker vi skatter og avgifter, samt tar oss av rapportering til skatteetaten.

Deretter utbetaler vi lønn til deg neste utbetalingsdag, som vanligvis vil være påfølgende torsdag.

Så snart dette er gjort, laster vi opp lønnsslippen din på Manymore-kontoen din og sender deg en e-post om at alt er klart.

Did this answer your question? Thanks for the feedback There was a problem submitting your feedback. Please try again later.

Still need help? Contact Us Contact Us