Når får jeg betalt som firma?

Du får betalt fra kunder gjennom å sende dem faktura via Manymore.com.

Forfallsdatoen i fakturaen er den dagen kunden vet at det er den siste dagen de kan betale deg. 

De kan velge å betale deg i forkant, men med mindre dette er blitt avtalt direkte med kunden, forventer vi at du får betalt på forfallsdatoen i fakturaen.

Sørg for å inkludere korrekt forfallsdato i fakturaen, for å unngå misforståelser.

Did this answer your question? Thanks for the feedback There was a problem submitting your feedback. Please try again later.

Still need help? Contact Us Contact Us