Hvordan endrer jeg bankkontonummer? (Firma)

For å kunne bli betalt gjennom Manymore.com, trenger du et bankkontonummer som mottar norsk valuta i Norge.

Kontonumre er kritiske. Vi kan ikke endre dem basert på chat-meldinger eller e-post, fordi vi ikke har noen måte for å verifisere om det faktisk er deg, eller noen som utgir seg for å være deg.

Derfor er det viktig at du selv går inn i plattformen for å endre ditt eget kontonummer. Logg inn på my.manymore.com og gå til menyen og Utbetalingsprofiler.

Trykk på Rediger på den profilen du ønsker å endre.

Sørg for at kontonummeret er riktig, da penger ikke kan trekkes tilbake fra et galt kontonummer. Når det først er sendt til en bankkonto du har oppgitt, er det ikke sikkert vi kan få de pengene tilbake.

Did this answer your question? Thanks for the feedback There was a problem submitting your feedback. Please try again later.

Still need help? Contact Us Contact Us