Hvordan endrer jeg e-postadresse på Manymore? (Lønn)

En e-postadresse er påkrevd for å opprette en brukerkonto på Manymore.com, og noen ganger er det nødvendig å oppdatere en gammel, utgått e-postadresse til en nyere.

Vi kan hjelpe deg med å endre e-postadresse, men dette må gjøres steg for steg.

For å endre adressen trenger vi at du sender to e-poster:

  1. fra den originale adressen til hr@manymore.com
  2. fra den nye adressen til hr@manymore.com

I begge e-poster, skriv denne setningen:

"Jeg har to e-postadresser   _________ og   _________. Jeg ønsker å endre min e-postadresse hos Manymore.com til   _________. Jeg vil sende denne samme setningen fra begge e-poster for å bekrefte at de begge tilhører meg."

Når vi har mottatt begge e-poster, sletter vi den ene og beholder den andre. Deretter sender vi en e-post til begge e-postadresser med bekreftelse på at kontoen er klar til bruk.

Grunnen til at det må gjøres på denne måten er slik at vi vet at det er den rette personen som ber om endringen, og ikke noen som utgir seg for å være deg.

Did this answer your question? Thanks for the feedback There was a problem submitting your feedback. Please try again later.

Still need help? Contact Us Contact Us